บริการ

อักษรสัมพันธ์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดย คุณอุทัย ธนสารอักษร  และคุณวิพร ธนสารอักษร รู้สึกห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุน หน้ากากผ้า ถุงยังชีพ 

รางวัลคุณภาพงานพิมพ์

โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Thai Print Awards) และงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย (Asian Print Awards) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน