อักษรสัมพันธ์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

READ
Date

6 May 2020

Writer

@aspAdmin

tag

บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดย คุณอุทัย ธนสารอักษร  และคุณวิพร ธนสารอักษร รู้สึกห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุน หน้ากากผ้า ถุงยังชีพ  โปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ให้แก่หน่วยงาน และชุมชนใกล้เคียง ภายใต้โครงการ “อักษรสัมพันธ์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19”

 วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดย คุณอุทัย ธนสารอักษร ได้มอบหน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น Face Shield จำนวน 50 ชิ้น โปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 จำนวน 10 แบบ แบบละ 100 ใบ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ

วันพฤหัสที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดยคุณอุทัย ธนสารอักษร ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 1 ชุด  โปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 จำนวน 10 แบบ แบบละ 300 ใบ ให้กับสำนักงานเขตทุ่งครุ

วันพฤหัสที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดยคุณอุทัย ธนสารอักษร ได้มอบหน้ากาก KN90 จำนวน 200 ชิ้น ให้กับสถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดยตัวแทนพนักงาน ได้มอบหน้ากากผ้า จำนวน 60 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 4 ขวด ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดยคุณอุทัย ธนสารอักษร มอบหน้าการผ้า จำนวน 463 ชุด ชุดละ 2 ชิ้น ให้แก่ตัวแทนชุมชนโรงถัง เพื่อช่วยชะลอการแพร่ระบาดในชุมชน ป้องกันการได้รับเชื้อ และลดการแพร่กระจายเชื้อ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดยคุณอุทัย ธนสารอักษร และคุณวิพร ธนสารอักษร มอบถุงยังชีพ และไข่ไก่ จำนวน 75 ชุด ให้แก่ 75 ครัวเรือนในชุมชนโรงถัง โดยพนักงาน ช่วยกันเตรียมบรรจุสิ่งของที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ อาทิเช่น อาหาร กระป๋อง อาหารแห้ง ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ และอื่นๆ ลงถุงยังชีพ

รวมทั้งเชิญชวนพนักงานจิตอาสา ทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง (Face Shield) เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการใช้งาน และร่วมใช้งานหน้ากากผ้า ลดการใช้หน้ากากอนามัย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีหน้ากาก ใช้งานอย่างเพียงพอ พร้อมร่วมแบ่งปันหน้ากากผ้าให้กับผู้ที่ขาดโอกาสอีกด้วย