รางวัลคุณภาพงานพิมพ์

READ
Date

2 April 2020

Writer

@aspAdmin

tag

โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Thai Print Awards) และงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย (Asian Print Awards) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน