บริการ

สานต่อโครงการ “อักษรสัมพันธ์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19”

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดย คุณอุทัย ธนสารอักษรและคุณวิพร ธนสารอักษร รู้สึกห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงอยู่ในขณะ