สานต่อโครงการ “อักษรสัมพันธ์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19”

READ
Date

25 August 2021

Writer

@aspAdmin

tag

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดย คุณอุทัย ธนสารอักษรและคุณวิพร ธนสารอักษร รู้สึกห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ จึงร่วมกันสานต่อโครงการ “อักษรสัมพันธ์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” สนับสนุน หน้ากากอนามัย อาหารในการดำรงชีพ อุปกรณ์จำเป็นให้แก่ โรงพยาบาลสนาม หน่วยงาน และชุมชนใกล้เคียง

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด โดย คุณอุทัย ธนสารอักษร ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 75 ชิ้น Face Shield จำนวน 50 ชิ้น น้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3

ในวันเดียวกัน ได้มอบ หน้ากากอนามัย และFace Shield จำนวน 75 ชุด ให้แก่ 75 ครัวเรือนในชุมชนโรงเหล็ก โดยมีตัวแทนชุมชนรับมอบและนำไปแจกจ่าย

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด ได้มอบข้าวสาร และไข่ไก่ จำนวน 125 ชุด ให้แก่ 125 ครัวเรือนในชุมชนเหล็ก โดยมีตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับมอบและนำไปแจกจ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด ได้มอบสิ่งของยังชีพ โดยมี หน้ากากอนามัย ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา จำนวน 125 ชุด ให้แก่ 125 ครัวเรือนในชุมชนเหล็กโดยมีตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับมอบและนำไปแจกจ่าย

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัดโดย คุณอุทัย ธนสารอักษร ได้มอบข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส ให้แก่สำนักงานเขตทุ่งครุ เพื่อส่งต่อให้ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัดโดย คุณอุทัย ธนสารอักษร ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่สำนักงานเขตทุ่งครุ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย COVID-19 ต่อไป