แผ่นพับ

ทำไมสั่งพิมพ์แผ่นพับ?

แผ่นพับมีจุดประสงค์ในการใช้งานคล้ายกับใบปลิว คือเป็นสิ่งพิมพ์สำหรับ แจกเพื่อเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล แต่ออกแบบมาให้เป็น การพับ ซึ่งสามารถพับได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

Paper

กระดาษอาร์ตการ์ด

เป็นกระดาษเนื้อแน่น ผิวเรียบ เคลือบผิวมันเงา เป็นกระดาษที่แข็งแรงที่สุด พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง กระดาษอาร์ตการ์ดที่นิยมใช้จะมีความหนา 190 / 210 / 230 / 260 / 300 แกรม

กระดาษอาร์ตมัน

เป็นกระดาษเนื้อเรียบ เป็นมันเงา พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง กระดาษอาร์ตมันที่นิยมใช้จะมีความหนา 85 / 105 / 130 / 160 แกรม

กระดาษอาร์ตด้าน

เป็นกระดาษเนื้อเรียบ ผิวไม่มัน เวลาอ่านจะไม่สะท้อนเข้าตา เมื่อพิมพ์งานเสร็จสีจะซีดลงเล็กน้อย แต่ดูดี กระดาษอาร์ตด้านที่นิยมใช้จะมีความหนา 85 / 105 / 130 / 160 แกรม

กระดาษการ์ดขาว

เป็นกระดาษที่มีลักษณะคล้ายกระดาษปอนด์ แต่มีความหนาและความแกร่งกว่า ไม่เคลือบผิว เห็นเนื้อกระดาษ กระดาษการ์ดขาวที่นิยมใช้จะมีความหนา 120 / 150 / 180 / 210 / 250 แกรม

กระดาษปอนด์

เป็นกระดาษเนื้อเรียบ ไม่เคลือบผิว นิยมใช้ในงานพิมพ์สีเดียวหรืองานพิมพ์ 4 สีก็ได้ แต่สีจะไม่สดเหมือนกระดาษอาร์ต กระดาษปอนด์ที่นิยมใช้จะมีความหนา 60 / 70 / 80 / 100 / 120 แกรม

กระดาษถนอมสายตา

เนื้อกระดาษจะสีครีมอ่อนๆ ผิวกระดาษไม่เรียบเท่ากระดาษปอนด์ ช่วย ดูดกลืนแสงได้ดี ทำให้ลดการสะท้อนแสงเข้าตาประมาณ15 % ซึ่งทำให้ ช่วยถนอมสายตาในการอ่าน ราคาถูก กระดาษถนอมสายตาที่นิยมใช้จะมี ความหนา 65 / 75 แกรม

การพับ

พับครึ่ง

เป็นการพับ 1 ครั้ง เพื่อแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หน้า

พับ 3 ตอน

เป็นการพับ 2 ครั้ง เพื่อแบ่งกระดาษออกเป็น 3 ตอนเหมือนการพับจดหมาย โดยส่วนซ้ายขวาจะพับลงบนส่วนกลางของแผ่นพับ

พับหน้าต่าง

ลักษณะการพับจะมีลักษณะคล้ายหน้าต่าง คือพับด้านซ้ายและขวาเข้ามาหากัน

พับซิกแซก

ถูกเรียกตามลักษณะการพับที่ซิกแซกไปมา มีลักษณะคล้ายหีบเพลง

พับขนาน

เป็นการพับครึ่งกระดาษ และพับครึ่งอีกครั้งให้ขนานกัน

Related projects