แคตตาล็อก

ทำไมถึงสั่งพิมพ์แค็ตตาล็อกกับเรา?

แคตตาล็อก เป็นการพิมพ์ที่นำเสนอรายละเอียดของสินค้า โดยจะมี ภาพสินค้า และ คำบรรยายที่จัดมาเป็นหมวดหมู่ และ เป็นระเบียบ ซึ่งแคตตาล็อกที่ดีนั้น มักจะทำให้ยอดขายสินค้ามีผลที่ดีตามมา จึ่งต้องเอาใจใส่ในการเลือกชนิดของกระดาษ เทคนิคการพิมพ์ ที่ทำให้สินค้าของเราเด่นขึ้นมา และดูมีมูลค่ามากขึ้น

กระดาษ

กระดาษอาร์ตการ์ด

เป็นกระดาษเนื้อแน่น ผิวเรียบ เคลือบผิวมันเงา เป็นกระดาษที่แข็งแรงที่สุด พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง กระดาษอาร์ตการ์ดที่นิยมใช้จะมีความหนา 190 / 210 / 230 / 260 / 300 แกรม

กระดาษอาร์ตมัน

เป็นกระดาษเนื้อเรียบ เป็นมันเงา พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง กระดาษอาร์ตมันที่นิยมใช้จะมีความหนา 85 / 105 / 130 / 160 แกรม

กระดาษอาร์ตด้าน

เป็นกระดาษเนื้อเรียบ ผิวไม่มัน เวลาอ่านจะไม่สะท้อนเข้าตา เมื่อพิมพ์งานเสร็จสีจะซีดลงเล็กน้อย แต่ดูดี กระดาษอาร์ตด้านที่นิยมใช้จะมีความหนา 85 / 105 / 130 / 160 แกรม

กระดาษการ์ดขาว

เป็นกระดาษที่มีลักษณะคล้ายกระดาษปอนด์ แต่มีความหนาและความแกร่งกว่า ไม่เคลือบผิว เห็นเนื้อกระดาษ กระดาษการ์ดขาวที่นิยมใช้จะมีความหนา 120 / 150 / 180 / 210 / 250 แกรม

กระดาษปอนด์

เป็นกระดาษเนื้อเรียบ ไม่เคลือบผิว นิยมใช้ในงานพิมพ์สีเดียวหรืองานพิมพ์ 4 สีก็ได้ แต่สีจะไม่สดเหมือนกระดาษอาร์ต กระดาษปอนด์ที่นิยมใช้จะมีความหนา 60 / 70 / 80 / 100 / 120 แกรม

กระดาษถนอมสายตา

เนื้อกระดาษจะสีครีมอ่อนๆ ผิวกระดาษไม่เรียบเท่ากระดาษปอนด์ ช่วย ดูดกลืนแสงได้ดี ทำให้ลดการสะท้อนแสงเข้าตาประมาณ15 % ซึ่งทำให้ช่วยถนอมสายตาในการอ่าน ราคาถูก กระดาษถนอมสายตาที่นิยมใช้จะมีความหนา 65 / 75 แกรม

การเข้าเล่ม

เย็บมุงหลังคา

ใช้ในงานที่มีจำนวนหน้าน้อยๆ ไม่เกิน 70 หน้า คือการเอากระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันและพับครึ่ง จากนั้นเย็บลวดตรงรอยพับ 2 – 3 จุด

ไสกาว

เป็นรูปแบบการเข้าเล่มแคตตาล็อกที่เรียบร้อย สวยงาม ราคาถูก มักใช้เข้าเล่ม แคตตาล็อกที่มีจำนวนหน้ามากกว่า 70 หน้าขึ้นไป มีความ แน่นหนาในการเข้าเล่มไม่มาก จึงทำให้ไม่สามารถกางแคตตาล็อกออกมากได้ เนื่องจากจะทำให้กระดาษหลุดออกจากไสกาว วิธีเข้าเล่มแบบไสกาว เป็นการนำกระดาษที่เรียงหน้าเรียบร้อยแล้ว มาไสกระดาษด้านข้างก่อนวิ่งผ่านกาว เพื่อจะทำให้ยึดติดกระดาษได้ดี